Undervisningsplanlægning

Dette modul er et dobbeltmodul.

Afhængig af skoleform er der forskellige krav/ønsker, der skal tages højde for i forb. med planlægningen af det næste skema. Det kan være:

  • Andre opgaver end undervisning skal fordeles jævnt på alle lærere.
  • Der skal tages hensyn til de enkelte læreres årsnorm ved fagfordelingen.
  • Lærerne skal have den rette kompetence for at kunne undervise faget.
  • Lærerne skal følge en klasse eller et hold i nogle år (fortsættertimer).

Modulet, Fagfordeling understøtter skemalæggeren med følgende funktioner:

  • For hver lærer kan skemalæggeren angive dennes undervisningskompetence.
  • Lærerforslag: For hver undervisning tilbydes en liste over de lærere, der har undervisningskompetence, prioriteret efter ledig tjenestetid. Væsentlige kriterier for prioriteringen er de allerede tildelte aktiviteter.
  • Fagforddelingsskema: Viser i komprimeret form samtlige undervisningsaktiviteter og deres fordeling på lærere.
  • Lektionsfordelingsskema: Denne visning hjælper med kontrollen af, at alle klasser har fået tildelt de rette antal ugentlige timer for hvert fag.
  • Fortsætterlærer: Finder den lærer der underviste klasserne det foregående år.
  • Værdiberegning: Det er en ekstra vanskelig opgave at udarbejde time/fagfordeling, hvis de enkelte fag har forskellig værdi (hvis fx matematiktimer tæller mere end idrætstimer). Kartotekskort for fag, klasser, lærere, og aktiviteter indeholder alle de detaljerede informationer til værdiberegningen.