Infoskema

De fleste skoler har efterhånden internet og intranet. Med tilvalgsmodulet Info-skema får skolen et værktøj, der nemt gør det muligt at sende det dagsaktuelle skema med de ændringer, som vikarsætningen har medført, ud til samtlige PC’er, der er koblet op på det lokale net (eller internettet). Modulet tilbyder to forskellige løsninger:

  • En HTML-baseret løsning.
  • Untis i info-modus.

Ved den HTML-baserede løsning kan skemalæggeren med et enkelt museklik sende lærernes, elevernes, klassernes og lokalernes skemaer med ændringer som HTML-filer til den lokale server via en på forhånd defineret sti. Fra en hvilken som helst arbejdsstation på skolen vil skemaerne herefter kunne ses i en browser.

Se et eksempel på Infoskema

Peger den foruddefinerede sti til en Web-server, kan skemaerne ses på internettet.
Web-designeren kan ændre  layout og udseende.