Untis Multiuser

Untis findes også i en multiuser-udgave, der kan give en fleksibilitet for uddannelsesinstitutioner/skoler, hvor der er:

  • Flere skemalæggere.
  • Flere afdelinger (selvstændige skemalægningsenheder).
  • En receptionist, der skal kunne se en aktuel lokaleoversigt.

Med Multiuser kan flere arbejde samtidigt og decentralt med skemalægningen. Dette kan ske parallelt med, at skoleledelsen og administrationen kan bevare overblikket over den samlede skole.

Multiuser-udgaven giver tillige mulighed for en optimal udnyttelse af skolens fællesressourcer (lærere, lokaler).

I Multiuser kan du vha. et rettighedssystem give de enkelte brugere forskellige beføjelser. Det kan fx være, at nogen kun skal have kigge-adgang, mens andre skal kunne udføre alle typer af opgaver i programmet.

2016-10-24_14-01-54