Generelt

I menuen Support -> Manualer -> Danske finder du uddybende beskrivelser. Klik her

Download, demoversion og opgradering
Demoversion     Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Klik her

Download Untis    Hvordan downloader jeg Untis eller en ny opgradering af Untis? Klik her

Fællesdrev     Hvordan installeres Untis på et fællesdrev? Klik her

Opgradering og opdatering af Untis    Hvilken version har jeg? Klik her

Licensdata     Hvor og hvordan indtaster jeg licensdata?   Klik her

Stamdata

Forbudte tegn i forb. m. import Forbudte tegn i forb. m. import af stamdata til Untis Klik her

Sorter stamdata     Hvordan sorterer jeg stamdata? Klik her

Undervisning
Dobbeltlektion     Speciel funktion på tværs af uv.nr. for en klasse Klik her

Fagdage     Hvordan opretter jeg fagdage/fordybelsesdage? Klik her

Feltvalg     Hvordan ændrer jeg visningen fra Betegnelse til Hele navnet? Klik her

Kobling     Hvordan opretter jeg en undervisning med flere læ., kl., lok. og/eller fag? Klik her

Kopier undervisning     Hvordan kopieres en klasses undervisning til en anden klasse? Klik her

Opsplitning af uv.     Opsplitning af én undervisning i to selvstændige undervisninger. Klik her

Sortering- Filtrering     Hvordan fungerer filtrering på felter, der markers med flueben? Klik her

Ændring af stamdata EFTER skemaet er lagt, samt funktionen Tildel/slet lokale (“Døren)     Hvad sker der ved ændringer og optimering?  Klik her

Gruppefunktioner:  Elev-, klasse-, lokale- og undervisninggrupper

A- og B-uger     Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Klik her

Dato afgrænsning af undervisning     Hvordan oprettet man undervisningsgrupper? Klik her

Elevgrupper: Visning i WebUntis  Sådan håndteres eksporten fra Untis til WebUntis mht. elevgrupper Klik her

Flere grundskemaer     Kan jeg oprette forskellige grundskemaer i det samme skoleår? Klik her

Grupper     Klasse-, lokale-, elev- og undervisningsgrupper. Hvad er hvad? Klik her

Hjælpeværktøjer
Elementvinduet     Hvordan sætter jeg flere elementer på en undervisning på én gang? Klik her

Genvejstaster     Genvejstaster i Untis: Klik her

Vinduesgrupper     Hvad er vinduesgrupper? Klik her

Ændre visning i undervisningsmenuen     Hvordan ændrer jeg visningen fra Betegnelse til Hele navnet? Klik her

Øvrige emner

Annekslokaler     Skift mellem annekslokaler og hovedbygning?  Klik her

Bytning     Bytning af skemabrikker – byttekæder. Klik her

Frokostpause     Hvordan benævner jeg frokostpausen i skemaet? Klik her

Frokostpause     Kan der være forskellige frokostpauser for klasserne? Klik her

Lektionsmarkeringer     Hvad betyder symbolerne? Klik her

Ordbog     Untis ordbog: Klik her

Rapporter     Hvad indeholder/viser standard rapporterne? Klik her

Skemadialogen     Bedre overblik i forb. skemalægningen: Klik her

Skoleår     Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Klik her

VUC     Hvordan kan vi på VUC håndtere undervisningspakker? Klik her.

Værktøjsbjælken     Værktøjsbjælken er forsvundet – hvordan bliver den synlig igen? Klik her

Tilkøbsmoduler

A- og B-uger     Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Klik her

Elevskemaer     Hvordan opretter jeg elevskemaer og tilmelder elever til kurser? Klik her

Kalender-Sem.skema     Hvordan kopieres Kalender-Sem.skemaet til Excel-regneark? Klik her

Kopiere elever     Hvordan kopieres elever fra et kursus/valgfag til et andet? Klik her

Ringetidssæt a)     Kan jeg oprette flere ringetidssæt? Klik her

Ringetidssæt b)     Konsekvenser ved at oprette flere ringetidssæt   Klik her