Multiuge- og periodeskema

Multiugeskema

Multiugeskemaet giver dig mulighed for at arbejde med:

  • Rullende uger (A- og B-uger). For nærmere beskrivelse klik her.
  • Tidsintervaller og oprette forskellige grundskemaer i det samme skoleår? Klik her
  • Flere ringetidssæt.

Periodeskema

Periodeskemaet giver mulighed for at:

  • Inddele skoleåret i flere tidsmæssigt begrænsede perioder og behandle (optimere) dem hver for sig.
  • Udskrive skemaer på ugebasis. Skemaet kan godt skifte midt i ugen og vil blive vist og beregnet korrekt for de uger, hvor der skiftes skema midt i ugen.
  • De akkumulerede årsværdier for lærertjenester tager hensyn til de ændringer, der sker i løbet af året.
  • Vikarhåndteringen skifter i forhold til datoen og vil derfor virke periodeovergribende.