Afdelingsskema

På store skoler, som enten rent fysisk består af flere afdelinger eller som pga. deres størrelse skal opdeles abstrakt i flere afdelinger, er det ofte ikke længere en enkelt person, der lægger skema. Opgaven er derimod delt ud på flere personer. Målet er i sidste ende at fremstille et fællesskema, som optimalt udnytter de fælles ressourcer der findes, såsom lokaler og lærere.

Således opstår kravet om muligheden for at dele skemalægningen ud på flere afdelinger og senere at samle de uafhængigt af hinanden lagte skemaer til ét stort, og her foretage en endelig diagnose og finpudsning.

I Untis understøttes dette bl.a. ved følgende:

  • Med et enkelt museklik kan skolens samlede datafil splittes op til datafiler for hver afdeling.
  • Hver afdeling kan skemalægge selvstændigt og uafhængigt af de andre afdelinger.
  • Med enkelte museklik bliver de forskellige datafiler atter samlet til én stor datafil.
  • I den samlede fil bliver de ressourcer, der deles mellem forskellige afdelinger (lærere, lokaler etc.), optimeret.
  • Ønskes det, kan datafilen atter deles op i de forskellige afdelinger, der så fx kan bruges til afdelingens egen vikarhåndtering og det daglige skema.