Pausetilsyn

På skoler med elever fra de yngste klassetrin er der også tilsynspligt i frikvartererne. Dette job skal ofte fordeles jævnt på de til rådighed stående lærere. Herved skal der tages hensyn til pausernes længde, at ikke alle lærere skal have lige meget tilsynstid, at lærere skal have undervisning i forbindelse med tilsynene mv.

Modulet, Pausetilsyn understøtter denne planlægning med følgende funktioner:

  • Pausetilsynsområder, (gange, skolegårde etc.) uden maks. antal.
  • Forskellig vægtning af tilsynene.
  • Forskellig vægtning af tildeling.
  • Automatisk optimering af tilsynene.
  • Overskuelige udskrifter.

Pausetilsyn kan efter ønske fremgå af de viste og udskrevne lærerskemaer