Produkter

Untis skemalægning – nemt, hurtigt og pålideligt

2016-10-24_10-55-02

Untis er skemalægningsprogrammet, der henvender sig til alle typer skoler: Folkeskoler, efterskoler, gymnasier, handelsskoler, VUC’er, professionsskoler, tekniske skoler, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler, landbrugsskoler, videregående uddannelser m.fl.

Frey Software er forhandler af Untis i Danmark, og virksomheden har kunder inden for alle nævnte skoletyper. Derfor har vi også stor erfaring i at yde hurtig og kompetent support, og vi har godt indblik i de problemstillinger, der gør sig gældende inden for de forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner.

Untis er udviklet og forbedret løbende, siden det første gang blev lanceret i 1970. I dag forhandles Untis i 80 lande, og det er oversat til mere end 35 forskellige sprog. Og vi arbejder fortsat med at tilbyde nye funktioner og tilpasse programmet til de behov, en moderne skole har.

Programmet kan benyttes af den uerfarne såvel som den rutinerede skemalægger. En af styrkerne ved Untis er den stærke optimeringsalgoritme, der beregner og lægger det optimale skema. Herudover indeholder programmet en lang række funktioner, der gør skemalægningen nem og overskuelig. Untis kan tilpasses den enkelte skoles behov. Selve skemalægnings-programmet kan når som helst udvides med ekstra moduler såsom valgholdsdannelse, periodeskema, kalender-semesterskema, multi-ugeskema (fx A- og B-uger) fordeling af pausetilsyn, vikarhåndtering m.v.

Untis findes også i en Multiuser-udgave, så flere skemalæggere kan arbejde med skemaet på samme tid. En væsentlig forudsætning for at realisere ’det fleksible skema’, hvor skemalægningen er lagt ud til de enkelte team på skolen.

Når skemaet er lagt i Untis, kan det oploades til programmet WebUntis. WebUntis består af tre moduler:

  1. Online lokalereservering via internettet.
  2. Protokol og fraværsregistrering.
  3. Valgfags- og kursustilmelding.