Danske

Download Untis introduktionsmanual og kom godt i gang med skemalægning.

Uddybning af afsnittene i introduktionsmanualen

Stamdata

Undervisning

Manuel skemalægning

Optimering (automatisk skemalægning)
Obs. Hvis du anvender modulet Kalender-Semesterskemaet og vil anvende automatisk skemalægning, er det vigtigt, at du i manualen: Supplement til modulet Kalender-Semesterskema læser afsnittet om “Automatisk skemalægning – KUN én uge af gangen”.

Skemadesign

Brugertips

Manualer til moduler

(En kort beskrivelse af modulerne findes under fanebladet Produkter –> Moduler)

Afdelingsskema

Elevskema (Tilknytte elever til kurser – individuellle elevskemaer)

Infoskema

Kalender-Semesterskema

Kalender-Semesterskema – Supplement til modulet Her beskrives, hvordan Frey Software anbefaler, at de danske skoler anvender automatisk skemalægning med modulet Kalender-Semesterskema.

Multiuge – og periodeskema

MultiUser

Tjenestetid og Fagfordeling

Pausetilsyn

Valgfagsmodulet (Kursusplanlægning)

Vikarhåndtering (De daglige skemaændringer)

WebUntis

WebUntis pixibog – Hvordan bruger jeg WebUntis?

WebUntis manual for administratorer.

Nyheder og ændringer

Untis version 2017

WebUntis version 2016.

Untis version 2016.

Untis og WebUntis version 2015.

Untis og WebUntis version 2014.

Untis og WebUntis version 2013.

Untis og WebUntis version 2012.

Untis og WebUntis version 2011.