FAQ: Eksport/import

Forbudte tegn i forb. m. import Forbudte tegn i forb. m. import af stamdata til Untis. Klik her

Importer skemaformater mv.    Import af skemaformater og vinduesgrupper:  Klik her

Import stamdata     Hvordan kan jeg importere stamdata til Untis? Klik her

EASY-C og SIS
EASY-C eksport    Hvordan eksporter jeg data fra Untis til EASY-C? Klik her.

EASY-C import     Hvordan importerer jeg stamdata fra EASY-C til Untis? Klik her

Fejlmeddelelser     Fejl i forb. med overførslen mellem Untis og EASY-C? Klik her

SIS     Stamdata fra SIS til WebUntis/Untis.  Klik her.

Untis-EASY-C   Synkronisering af skemaer via Affect IT Teknisk beskrivelse – hvordan kommer I i gang?

WebUntis

Bookning – import     Bookninger i WebUntis retur til Untis – uden vikardækningsmodulet? Klik her

Eksport fra Untis til WebUntis    Sådan eksporteres data fra Untis til WebUntis. Klik her

Eksport     Eksporter ikke udvalgte elementer fra Untis til WebUntis. Klik her

Eksport elevgrupper     Sådan håndteres eksporten fra Untis til WebUntis mht. elevgrupper Klik her

Eksport af Info-kolonner     Eksport af informationskolonnerne fra Untis til WebUntis. Klik her

WebUntis til Exchange     Brugere kan se deres kalender i Outlook. Teknisk beskrivelse – hvordan kommer I i gang?

 

SkoleIntra
Eksport fra Untis til SkoleIntra    Eksport af skemadata fra Untis til SkoleIntra. Klik her

KMD Educa personale
Import fra KMD    Hvordan importerer jeg fagfordelingen fra KMD Educa personanle (Puls) til Untis? Klik her

Import/eksport på ny     Hvad sker der, hvis jeg på ny eksporterer fra KMD Educa Personale til Untis? Klik her

Trio
Import fra Trio     Hvordan importerer jeg fagfordelingen fra Trio til untis? Klik her

Snitflader
Snitflader til Untis: Klik her