Kursusplanlægning og Elevskema

På mange skoler er der mulighed for, at elever kan vælge kurser/valghold for det kommende skoleår.

Til løsning af valgholdsdannelse tilbyder Untis to moduler:

  1. Elevskema
  2. Kursusplanlægning

Modulet Elevskema følger med, hvis du køber modulet Kursusplanlægning.

Med modulet Elevskema, kan du manuelt fordele elever på valgfag/kurser og danne individuelle elevskemaer.
Klik her for at læse mere om elevskema.

Modulet, Kursusplanlægning kan hjælpe skoler, der arbejder med mange kursusvalg/valghold.
Modulet er primært et planlægningsværktøj, der understøtter planlægning af kursusbånd (parallel-lægning), dvs. at programmet finder de mest gunstige kombinationer af kurser/valghold, der skal undervises i samtidig.
Klik her for at læse mere om kursusplanlægning.
Modulerne hjælper skemalæggeren med:
  • Jævn fordeling af elever på parallelkurser (valghold).
  • En optimering af kursusbånd (samtidig undervisning) ud fra elevvalgene.
  • Fordeling af elever på kursushold, så flest mulige ønsker imødekommes.
  • Individuelle elevskemaer.
  • Ændre elevers kursusvalg.
Elevers kursusvalg