Minutskema

Modulet Minutskema er blevet til efter ønske fra det svenske skolevæsen. Her gjorde man sig forskellige pædagogiske overvejelser og fandt frem til, at forskellige fag belaster elever forskelligt og kræver forskellige undervisningslængder. Således kan 30 minutter i matematik være passende for de yngste elever, medens 70 minutter er passende for de ældste elever. Faget idræt kræver måske en lektionslængde a 80 minutter etc.

Lektionslængden kan være forskelligt afhængig af alderstrin og fag. Ikke mindst kan det være påkrævet med en længere pause efter idræt på fx 15 minutter, medens klassen kan nøjes med et skift på fem minutter mellem to boglige fag.

Almindeligvis undervises elever i alle lande efter skemaer, der ligner hinanden. Oftest tages der udgangspunkt i faste ringetider, således at 1. time fx starter kl. 8.00, 2. time kl. 8.50 osv. På den måde ved man altid, at undervisning torsdag i 3. lektion starter kl. 9.55.

Faste og ens lektionlængder for alle fag har således længe været en forudsætning for en rationel planlægning af undervisningen. Nu er det imidlertid muligt at imødekomme elevers og læreres krav og lade nye pædagogiske overvejelser finde indpas i måden at lave skema på.

I sin kompleksitet er en lægning af denne type skemaer en kæmpe udfordring for skemalæggeren, men med Untis og modulet Minutskema er det nu muligt at lægge disse meget variable skemaer.