KMD – skemalægning

I menuen Support -> Manualer -> Danske er der uddybende manualer. Klik her
Har du brug for yderligere support, kan du ringe til KMD på tlf.nr.: 44 60 22 44

A- og B-uger     Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Klik her

Backup     Hvordan sikrer/gemmer jeg mine data i Untis?  Klik her

Bytning     Bytning af skemabrikker – byttekæder. Klik her

Dobbeltlektion     Hvordan undgår jeg dobb.lektioner hen over en eller flere pauser? Klik her

Dobbeltlektion     Speciel funktion på tværs af uv.nr. for en klasse. Klik her

Dato afgrænsning af undervisning     Hvordan oprettet man undervisningsgrupper? Klik her

Datointerval fra KMD Educa Personale     Kan datointervallet ses i Untis? Klik her

Demoversion     Hvordan downloader jeg en demoversion af Untis? Klik her

Download Untis    Hvordan downloader jeg Untis eller en ny opgradering af Untis? Klik her

Elementvinduet     Hvordan sætter jeg flere elementer på en undervisning på én gang? Klik her

Fagdage     Hvordan opretter jeg fagdage/fordybelsesdage? Klik her

Fagrækkefølge     Hvordan kan jeg styre fagenes placering i skemaet? Klik her

Farver i skemarude    Baggrundsfarve i skemarude v. manuel skemalægning. Klik her

Filtrere oversigtsskemaer     Sådan kan du filtrere dine oversigtsskemaer. Klik her

Frokostpause     Hvordan benævner jeg frokostpausen i skemaet? Klik her

Genvejstaster     Genvejstaster i Untis: Klik her

Grundskemaer     Kan jeg oprette forskellige grundskemaer i det samme skoleår? Klik her

Grupper     Klasse-, lokale-, elev- og undervisningsgrupper. Hvad er hvad? Klik her

Import af skemaformater mv.    Import af skemaformater og vinduesgrupper:  Klik her

Import fra KMD Educa Personale     Hvordan importerer jeg fagfordelingen fra KMD Educa Personanle til Untis? Klik her

Import/eksport på ny     Hvad sker der, hvis jeg på ny eksporterer fra KMD Educa Personale til Untis? Klik her

Koble/parallellægge     Hvordan kobler/parallellægger jeg undervisning, der er importeret fra KMD Educa personale? Klik her

Licensdata     Hvor og hvordan indtaster jeg licensdata?   Klik her

Lokalemangel     Hvordan kan jeg markere, at ikke alle lektioner behøver at være i det tildelte lokale? Klik her

Lokaleoptimering     Hvordan virker lokaleoptimeringen? Klik her

Lærer     Hvordan ændrer jeg en lærer i skemaet? Klik her

Låse flere lektioner     Hvordan kan jeg låse flere lektioner på en gang i et skema? Klik her

Nyheder Untis 2017     Se nyhederne i KMD Educa Skema 2017 Klik her

Ringetidssæt     Kan jeg oprette flere ringetidssæt? Klik her

Skemabog     Hvordan kan jeg udskrive et skemahæfte?  Klik her.

Skemadialogen     Bedre overblik i forb. skemalægningen: Klik her

Skemalægning     Hvordan skemalægges dobb.lek. og blokke? Klik her

Skemavisning     Hvordan ser jeg fagbetegnelsen i stedet for alias i skemaet? Klik her

Sortering- Filtrering     Hvordan fungerer filtrering på felter, der markers med flueben? Klik her

Stamdata     Hvordan sorterer jeg stamdata? Klik her

Styrekoder     Hvad betyder styrekoderne for skemaoptimeringen? Klik her

Ugelektioner til årslektioner     Sådan kan du lave ugelektioner om til årslektioner. Klik her

Vinduesgrupper     Hvad er vinduesgrupper? Klik her

Værktøjsbjælken     Værktøjsbjælken er forsvundet – hvordan bliver den synlig igen? Klik her

Ændring af stamdata EFTER skemaet er lagt     Hvad sker der ved ændringer?  Klik her