Kalender-Semesterskema

Modulet, Kalender-semesterskema gør det muligt, at:

  • Udarbejde forskellige skemaer dag for dag eller uge for uge, da de enkelte lektioner placeres på datoer.
  • Oprette kendt fravær for undervisere, klasser og lokaler – inden skemalægningen.
  • Et fag kan læses intensivt i en eller flere kortere perioder.
  • Inddele skoleåret i flere tidsmæssigt begrænsede perioder og optimere dem hver for sig.
  • Udskrive ugeskemaer.

 

Se også manualen Kalender-Semesterskemaet samt det tilhørende supplement med tips til de danske skoler, som du kan finde.

Kalender-Semesterskema

Kalender-Semesterskema – Supplement til modulet

Til modulet Kalender-Semesterskema følger desuden:

  • Modulet Multiugeskema (A- og B-uger). For nærmere beskrivelse Klik her
  • Periodeskema
  • Mulighed for at arbejde med op til 10 forskellige ringetidssæt.